Forside

Hej Karin Hvordan får jeg givet “headeren” farve? Hej Helle-Majken, Under menuen i Kontrolpanel ‘Udseende’ klikker du på ‘Tilpas’. Så kommer der en hovedmenu. Klik på ‘Header’. Her er der farvemuligheder etc. 🙂 De ældste urtebøger i Danmark tilskrives Henrik Harpestreng (d. 1244) Henrik Harpestrengs Have finder du i Sagnlandet Lejre. Haven blev anlagt i 2002 og er på ingen måde en rekonstruktion af en klosterhave på Harpestrengs tid, men er en nyanlagt have, hvor vi dyrker de planter, som Harpestreng brugte. Enkelte planter har vi dog ikke kunnet få til at gro, og ligusteren blev ædt af en ged i et ubevogtet øjeblik i efteråret 2015. Den 300 m2 store have er anlagt med 10 bede, og ud over Harpestrengs planter kan du også finde enkelte andre middelaldervækster i haven. Haven passes af ”Havelauget”, som er et af laugene under “Sagnlandets Venner i Lejre”. Havens kontaktperson er Birgit Green.